വാഹനങ്ങളിൽ ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ?

ഡിസംബര്‍ ഒന്നു മുതല്‍ വാഹനങ്ങളില്‍ ആര്‍എഫ്‌ഐഡി (Radio-frequency Identification-RFID) അധിഷ്ഠിത ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് (FASTag) നിര്‍ബന്ധമാക്കുകയാണു കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. ടോള്‍ പേയ്‌മെന്റുകള്‍ ഇലക്‌ട്രോണിക് സംവിധാനമാക്കുന്നതാണ് ഫാസ്റ്റ് ടാഗ്. രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ടോള്‍ പ്ലാസകളിലൂടെ കടന്നു...

വാട്‌സ് ആപ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്തിനായിരിക്കണം

വാട്‌സ് ആപ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്തിനായിരിക്കണം ------------------------------------ ഒട്ടുമിക്ക വാട്സ് ആപ് ഗ്രൂപ്പിലും വായിക്കുന്നതും ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതും 95 ശതമാനവും ഒരേ മെസ്സേജുകളാണ്.നിർഭാഗ്യവശാൽ നെഗേറ്റിവ് ആറ്റിട്യൂട് വളർത്തുന്ന മെസ്സേജുകൾ.ലോകം മുഴുവനും ബലാൽസംഗവും ,മോഷണവും പിടിച്ചുപറിയും,കുതികാൽ വെട്ടലും ..അങ്ങിനെ...

മാതൃഭാഷ പുച്ഛമായവരോട്

ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്തത് വലിയ എന്തോ കുറവായി കാണുന്ന ആളുകൾ ഇന്നലത്തെ യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് ഒന്ന് കാണണം. അവിടെ മെസ്സി എന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഒന്നാം നിരയിൽ വലതു ഭാഗത്ത്...

Latest Posts

വാഹനങ്ങളിൽ ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ?

ഡിസംബര്‍ ഒന്നു മുതല്‍ വാഹനങ്ങളില്‍ ആര്‍എഫ്‌ഐഡി (Radio-frequency Identification-RFID) അധിഷ്ഠിത ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് (FASTag) നിര്‍ബന്ധമാക്കുകയാണു കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. ടോള്‍ പേയ്‌മെന്റുകള്‍ ഇലക്‌ട്രോണിക് സംവിധാനമാക്കുന്നതാണ് ഫാസ്റ്റ് ടാഗ്. രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ടോള്‍ പ്ലാസകളിലൂടെ കടന്നു...

വാട്‌സ് ആപ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്തിനായിരിക്കണം

വാട്‌സ് ആപ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്തിനായിരിക്കണം ------------------------------------ ഒട്ടുമിക്ക വാട്സ് ആപ് ഗ്രൂപ്പിലും വായിക്കുന്നതും ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതും 95 ശതമാനവും ഒരേ മെസ്സേജുകളാണ്.നിർഭാഗ്യവശാൽ നെഗേറ്റിവ് ആറ്റിട്യൂട് വളർത്തുന്ന മെസ്സേജുകൾ.ലോകം മുഴുവനും ബലാൽസംഗവും ,മോഷണവും പിടിച്ചുപറിയും,കുതികാൽ വെട്ടലും ..അങ്ങിനെ...

മാതൃഭാഷ പുച്ഛമായവരോട്

ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്തത് വലിയ എന്തോ കുറവായി കാണുന്ന ആളുകൾ ഇന്നലത്തെ യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് ഒന്ന് കാണണം. അവിടെ മെസ്സി എന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഒന്നാം നിരയിൽ വലതു ഭാഗത്ത്...

എന്തു കൊണ്ടു ടെലിഗ്രാം.?

തങ്ങള്‍ തീര്‍ത്തും സുരക്ഷിതരാണ് എന്നത് തന്നെയാണ് ലോകവ്യാപകമായി ജനങ്ങളെ ടെലിഗ്രാം ഉപയോഗിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ടെലിഗ്രാം അവരുടെ പക്കലുള്ള യൂസര്‍ ഡാറ്റ ആര്‍ക്കും തന്നെ കൈമാറുന്നില്ല. ഇക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ചില രാജ്യങ്ങൾ ടെലിഗ്രാം...

ഫോണും ബാങ്കും പണം ചോരലും.

ഇന്നത്തെ വിഷയം.. പൂർണമായ പോസ്റ്റ്. ദിവസേനയുള്ള ഓൺലൈനായി തട്ടിപ്പുകളെപ്പറ്റിയും ഒരുപാട് ഡാറ്റ മോഷണങ്ങളെകുറിച്ചുമൊക്കെ നമ്മിൽ എല്ലാവരും വളരെ അധികം ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. കാരണം ഇന്ന് പണമെല്ലാം ബാങ്കിൽ ആണെങ്കിലും അവ ചോരുന്ന വഴി നമ്മളൊക്കെ...

Popular Categories

വാഹനങ്ങളിൽ ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ?

ഡിസംബര്‍ ഒന്നു മുതല്‍ വാഹനങ്ങളില്‍ ആര്‍എഫ്‌ഐഡി (Radio-frequency Identification-RFID) അധിഷ്ഠിത ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് (FASTag) നിര്‍ബന്ധമാക്കുകയാണു കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. ടോള്‍ പേയ്‌മെന്റുകള്‍ ഇലക്‌ട്രോണിക് സംവിധാനമാക്കുന്നതാണ് ഫാസ്റ്റ് ടാഗ്. രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ടോള്‍ പ്ലാസകളിലൂടെ കടന്നു...

വാട്‌സ് ആപ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്തിനായിരിക്കണം

വാട്‌സ് ആപ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്തിനായിരിക്കണം ------------------------------------ ഒട്ടുമിക്ക വാട്സ് ആപ് ഗ്രൂപ്പിലും വായിക്കുന്നതും ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതും 95 ശതമാനവും ഒരേ മെസ്സേജുകളാണ്.നിർഭാഗ്യവശാൽ നെഗേറ്റിവ് ആറ്റിട്യൂട് വളർത്തുന്ന മെസ്സേജുകൾ.ലോകം മുഴുവനും ബലാൽസംഗവും ,മോഷണവും പിടിച്ചുപറിയും,കുതികാൽ വെട്ടലും ..അങ്ങിനെ...

മാതൃഭാഷ പുച്ഛമായവരോട്

ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്തത് വലിയ എന്തോ കുറവായി കാണുന്ന ആളുകൾ ഇന്നലത്തെ യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് ഒന്ന് കാണണം. അവിടെ മെസ്സി എന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഒന്നാം നിരയിൽ വലതു ഭാഗത്ത്...

എന്തു കൊണ്ടു ടെലിഗ്രാം.?

തങ്ങള്‍ തീര്‍ത്തും സുരക്ഷിതരാണ് എന്നത് തന്നെയാണ് ലോകവ്യാപകമായി ജനങ്ങളെ ടെലിഗ്രാം ഉപയോഗിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ടെലിഗ്രാം അവരുടെ പക്കലുള്ള യൂസര്‍ ഡാറ്റ ആര്‍ക്കും തന്നെ കൈമാറുന്നില്ല. ഇക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ചില രാജ്യങ്ങൾ ടെലിഗ്രാം...

ഫോണും ബാങ്കും പണം ചോരലും.

ഇന്നത്തെ വിഷയം.. പൂർണമായ പോസ്റ്റ്. ദിവസേനയുള്ള ഓൺലൈനായി തട്ടിപ്പുകളെപ്പറ്റിയും ഒരുപാട് ഡാറ്റ മോഷണങ്ങളെകുറിച്ചുമൊക്കെ നമ്മിൽ എല്ലാവരും വളരെ അധികം ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. കാരണം ഇന്ന് പണമെല്ലാം ബാങ്കിൽ ആണെങ്കിലും അവ ചോരുന്ന വഴി നമ്മളൊക്കെ...

Whatsapp Hacking

പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് വാട്സ്ആപ്പ് ആപ്പ് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് കഴിഞ്ഞുപോയ കാലങ്ങളിൽ ഇതിൽ വാട്സ്ആപ്പ് യാതൊരു സെക്യൂരിറ്റിയും ഇല്ലാതെയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു പക്ഷേ...
17,565FansLike
67,170FollowersFollow
14,200SubscribersSubscribe

Gadget Score

82%
Samsung Galaxy S9
65%
One Plus 6
87%
iPhone X
72%
Xiaomi Mi 8
84%
Xiaomi Mi 8

Instagram

Must Read Stories

Destinations

Malta
light intensity drizzle
7.3 ° C
10 °
5 °
87 %
1.5kmh
90 %
Sat
5 °
Sun
5 °
Mon
-2 °
Tue
-1 °
Wed
-3 °

വാഹനങ്ങളിൽ ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ?

ഡിസംബര്‍ ഒന്നു മുതല്‍ വാഹനങ്ങളില്‍ ആര്‍എഫ്‌ഐഡി (Radio-frequency Identification-RFID) അധിഷ്ഠിത ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് (FASTag) നിര്‍ബന്ധമാക്കുകയാണു കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. ടോള്‍ പേയ്‌മെന്റുകള്‍ ഇലക്‌ട്രോണിക് സംവിധാനമാക്കുന്നതാണ് ഫാസ്റ്റ് ടാഗ്. രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ടോള്‍ പ്ലാസകളിലൂടെ കടന്നു...

വാട്‌സ് ആപ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്തിനായിരിക്കണം

വാട്‌സ് ആപ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്തിനായിരിക്കണം ------------------------------------ ഒട്ടുമിക്ക വാട്സ് ആപ് ഗ്രൂപ്പിലും വായിക്കുന്നതും ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതും 95 ശതമാനവും ഒരേ മെസ്സേജുകളാണ്.നിർഭാഗ്യവശാൽ നെഗേറ്റിവ് ആറ്റിട്യൂട് വളർത്തുന്ന മെസ്സേജുകൾ.ലോകം മുഴുവനും ബലാൽസംഗവും ,മോഷണവും പിടിച്ചുപറിയും,കുതികാൽ വെട്ടലും ..അങ്ങിനെ...

മാതൃഭാഷ പുച്ഛമായവരോട്

ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്തത് വലിയ എന്തോ കുറവായി കാണുന്ന ആളുകൾ ഇന്നലത്തെ യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് ഒന്ന് കാണണം. അവിടെ മെസ്സി എന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഒന്നാം നിരയിൽ വലതു ഭാഗത്ത്...

എന്തു കൊണ്ടു ടെലിഗ്രാം.?

തങ്ങള്‍ തീര്‍ത്തും സുരക്ഷിതരാണ് എന്നത് തന്നെയാണ് ലോകവ്യാപകമായി ജനങ്ങളെ ടെലിഗ്രാം ഉപയോഗിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ടെലിഗ്രാം അവരുടെ പക്കലുള്ള യൂസര്‍ ഡാറ്റ ആര്‍ക്കും തന്നെ കൈമാറുന്നില്ല. ഇക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ചില രാജ്യങ്ങൾ ടെലിഗ്രാം...

ഫോണും ബാങ്കും പണം ചോരലും.

ഇന്നത്തെ വിഷയം.. പൂർണമായ പോസ്റ്റ്. ദിവസേനയുള്ള ഓൺലൈനായി തട്ടിപ്പുകളെപ്പറ്റിയും ഒരുപാട് ഡാറ്റ മോഷണങ്ങളെകുറിച്ചുമൊക്കെ നമ്മിൽ എല്ലാവരും വളരെ അധികം ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. കാരണം ഇന്ന് പണമെല്ലാം ബാങ്കിൽ ആണെങ്കിലും അവ ചോരുന്ന വഴി നമ്മളൊക്കെ...

Whatsapp Hacking

പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് വാട്സ്ആപ്പ് ആപ്പ് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് കഴിഞ്ഞുപോയ കാലങ്ങളിൽ ഇതിൽ വാട്സ്ആപ്പ് യാതൊരു സെക്യൂരിറ്റിയും ഇല്ലാതെയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു പക്ഷേ...

റെഡ്മി നോട്ട് 7 തുടങ്ങും മുൻപ് കച്ചവടം തീർന്നു. അടുത്ത കച്ചവടം എന്നാണ്?

ഷവോമിയുടെ റെഡ്മി നോട്ട് 7 സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12മണിയ്ക്ക് ആദ്യത്തെ സെയിൽ നടന്നിരുന്നു .ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് വെബ് സൈറ്റ് ആയ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലും കൂടാതെ Mi.com ലുമാണ് സെയിൽ നടന്നത് .നിമിഷനേരങ്ങൾക്കുളിൽ...

ഫോണും ക്യാൻസറും . എന്താണ് SAR VALUE

📱📡 IT WORLD 🖥📲 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ​സ്മാർട്ഫോൺ ഉപയോഗം പലപ്പോഴും ക്യാൻസർ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമോ എന്ന സംശയം പലർക്കും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. നമ്മുടെ അറയിൽ ഫോൺ വെക്കുന്നത്, പോക്കറ്റിൽ ഇടുന്നത്, നെഞ്ചിൽ വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അങ്ങനെത്തുടങ്ങിയ...

Popular Recipes

വാഹനങ്ങളിൽ ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ?

ഡിസംബര്‍ ഒന്നു മുതല്‍ വാഹനങ്ങളില്‍ ആര്‍എഫ്‌ഐഡി (Radio-frequency Identification-RFID) അധിഷ്ഠിത ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് (FASTag) നിര്‍ബന്ധമാക്കുകയാണു കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. ടോള്‍ പേയ്‌മെന്റുകള്‍ ഇലക്‌ട്രോണിക് സംവിധാനമാക്കുന്നതാണ് ഫാസ്റ്റ് ടാഗ്. രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ടോള്‍ പ്ലാസകളിലൂടെ കടന്നു...

വാട്‌സ് ആപ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്തിനായിരിക്കണം

വാട്‌സ് ആപ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്തിനായിരിക്കണം ------------------------------------ ഒട്ടുമിക്ക വാട്സ് ആപ് ഗ്രൂപ്പിലും വായിക്കുന്നതും ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതും 95 ശതമാനവും ഒരേ മെസ്സേജുകളാണ്.നിർഭാഗ്യവശാൽ നെഗേറ്റിവ് ആറ്റിട്യൂട് വളർത്തുന്ന മെസ്സേജുകൾ.ലോകം മുഴുവനും ബലാൽസംഗവും ,മോഷണവും പിടിച്ചുപറിയും,കുതികാൽ വെട്ടലും ..അങ്ങിനെ...

മാതൃഭാഷ പുച്ഛമായവരോട്

ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്തത് വലിയ എന്തോ കുറവായി കാണുന്ന ആളുകൾ ഇന്നലത്തെ യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് ഒന്ന് കാണണം. അവിടെ മെസ്സി എന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഒന്നാം നിരയിൽ വലതു ഭാഗത്ത്...

എന്തു കൊണ്ടു ടെലിഗ്രാം.?

തങ്ങള്‍ തീര്‍ത്തും സുരക്ഷിതരാണ് എന്നത് തന്നെയാണ് ലോകവ്യാപകമായി ജനങ്ങളെ ടെലിഗ്രാം ഉപയോഗിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ടെലിഗ്രാം അവരുടെ പക്കലുള്ള യൂസര്‍ ഡാറ്റ ആര്‍ക്കും തന്നെ കൈമാറുന്നില്ല. ഇക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ചില രാജ്യങ്ങൾ ടെലിഗ്രാം...

ഫോണും ബാങ്കും പണം ചോരലും.

ഇന്നത്തെ വിഷയം.. പൂർണമായ പോസ്റ്റ്. ദിവസേനയുള്ള ഓൺലൈനായി തട്ടിപ്പുകളെപ്പറ്റിയും ഒരുപാട് ഡാറ്റ മോഷണങ്ങളെകുറിച്ചുമൊക്കെ നമ്മിൽ എല്ലാവരും വളരെ അധികം ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. കാരണം ഇന്ന് പണമെല്ലാം ബാങ്കിൽ ആണെങ്കിലും അവ ചോരുന്ന വഴി നമ്മളൊക്കെ...